Aby w pełni skorzystać z dofinansowania na usługi rozwojowe konieczne jest poprawne zapisanie się

2019-11-14

Przedmiot naboru:W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych na usługi rozwojowe:- usługi szkoleniowe;- usługi doradcze. Materiałami oraz nowymi wzorami kart usługi dla poszczególnych usług rozwojowych. Wartość wsparcia może być przez przedsiębiorcę dowolnie rozdysponowana na usługi rozwojowe (np. Aby w pełni skorzystać z dofinansowania na usługi rozwojowe konieczne jest poprawne zapisanie się. Oferujemy szkolenia, coaching i tutoring, usługi facylitacyjne i kompleksowe programy rozwojowe szyte na miarę. Przedsiębiorca składa Operatorowi w terminie 14 dni kalendarzowych dokumenty niezbędne do rozliczenia usługi. Wnioski o bony rozwojowe należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej. W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych na usługi rozwojowe:- usługi szkoleniowe;- usługi doradcze. Zapraszamy do udziału w naborze wniosków na bony rozwojowe skierowanym do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Podpisz z nami umowę na refundację kosztów wybranej przez Ciebie usługi rozwojowej. Kategorie usług rozwojowych: – usługi szkoleniowe – szkolenia, e-learning, kurs zawodowy, – usługi doradcze – doradztwo, coaching, mentoring. Wszystkie usługi dostępne w BUR dopasujemy do Twoich potrzeb. Pracownicy, którzy planują skorzystać z usługi rozwojowej muszą być skierowani przez swego pracodawcę. Wnioski o bony rozwojowe należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na naszej stronie internetowej. Po zapisaniu się na usługę wykonawca usługi musi ją potwierdzić, zmieniając w systemie status uczestnika. Podstawowy poziom wsparcia wynosi 50% wartości usługi rozwojowej. Osoby indywidualne, przedsiębiorcy i ich pracownicy mogą wyszukać bądź zamówić (sprofilowane według swoich potrzeb) usługi rozwojowe z dofinansowaniem z funduszy europejskich. Nabór wniosków o bony rozwojowe trwa do wyczerpania puli bonów rozwojowych, nie krócej jednak niż 1 godzinę. Nabór wniosków o bony rozwojowe trwa do wyczerpania puli bonów rozwojowych, nie krócej jednak niż 1 godzinę. Wsparcie będzie polegać na refundacji części kosztów poniesionych na realizację usługi rozwojowej. Dofinansowaniem mogą być objęte usługi mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników. Realizacja usługi rozwojowej może rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym po dniu zawarcia Umowy.