Jeżeli małżonkowie decydują się na rozwód z orzeczeniem o winie powinni wziąć pod uwagę, że okres oczekiwania na orzeczenie rozwodu znacznie się wydłuży, a winę małżonka należy poprzeć dowodami

2019-09-10

Co oznacza rozwód z orzeczeniem o winie? Czy warto ubiegać się o rozwód z orzeczeniem o winie zdradzającego małżonka? Rozwód z orzeczeniem o winie obojga małżonków wiąże się z uzasadnieniem, że każde z małżonków przyczyniło się do rozpadu pożycia małżeńskiego bez względu na stopień winy każdego z nich. Jeżeli małżonkowie decydują się na rozwód z orzeczeniem o winie powinni wziąć pod uwagę, że okres oczekiwania na orzeczenie rozwodu znacznie się wydłuży, a winę małżonka należy poprzeć dowodami. Przy rozwodzie z orzeczeniem o winie obydwojga małżonków, obydwoje byli małżonkowie mogą żądać wzajemnie od siebie alimentów. Orzeczenie rozwodu wiąże się z orzeczeniem lub bez o winie za rozkład pożycia. Jeżeli powód wniesie pozew bez orzekania o winie, to sąd nie orzeknie o winie tylko wtedy, gdy oboje małżonkowie będą co do tej kwestii zgodni. Jeśli zawiniły obie strony, sąd orzeknie rozwód z winy obu małżonków. Aby rozwód bez orzekania o winie odbył się szybko i sprawnie portal eRozwód. Warunkiem koniecznym zaniechania orzekania o winie jest złożenie w tym przedmiocie zgodnego wniosku przez obydwie strony procesu rozwodowego – oboje małżonków. Rozwód z ustaleniem, że żaden z małżonków nie ponosi winy za rozpad pożycia małżeńskiego jest w praktyce sytuacją relatywnie rzadko spotykaną. Tak naprawdę kwestia alimentów a rozwodu z orzeczeniem o winie jest dużo bardziej skomplikowana. Sąd może orzec o wyłącznej winie jednego z małżonków, o winie obydwojga małżonków albo o braku winy za rozkład pożycia w stosunku do obydwojga małżonków. – Tłumaczył nam, że chce ubiegać się o rozwód z orzeczeniem o winie. Wniosek o zaniechanie orzekania o winie każdy z małżonków może cofnąć, dopóki rozwód z orzeczeniem o winie nie został prawomocnie orzeczony. Sprawy o rozwód z orzekaniem o winie są skomplikowane i długotrwałe, a podział majątku mógłby dodatkowo przedłużyć proces. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie tak samo jak w przypadku rozwodu z winy obydwojga małżonków, byli małżonkowie mogą żądać wzajemnie od siebie alimentów jeżeli znajdują się w niedostatku. Podsumowując, sytuacja Eweliny i Jacka wymaga zrobienia bilansu zysków i strat w zakresie orzekania o winie małżonka w toku postępowania rozwodowego. W praktyce, gdy powód wniesie pozew o rozwód z wyłącznej winy strony przeciwnej czyli pozwanej, strona przeciwna w odpowiedzi na pozew wnosi o oddalenie pozwu i o orzeczenie rozwodu z winy powoda. W postępowaniu rozwodowym najtrudniejsze jest przestawienie sądowi przekonywujących dowodów świadczących o winie małżonka. Małżonek, który decyduje się na rozwód może żądać ustalenia przez Sąd, że drugi małżonek jest winny rozkładu pożycia. Sąd może rozwiązać małżeństwo poprzez rozwód z winy jednego albo obojga małżonków. Jeśli jedna osoba jest ewidentnie krzywdzona, może uzyskać rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie partnera. Orzeknie, że rozwód następuje z winy obu stron, można się ubiegać o alimenty tylko wówczas, kiedy po rozwodzie czekałaby nas prawdziwa bieda i te alimenty sąd przyznaje. Jednym z najczęściej zadawanych pytań przy wnoszeniu pozwu o rozwód do sądu jest pytanie: „Jak długo muszę czekać na rozwód? Powinni także pod uwagę wziąć konsekwencje prawne orzeczenia o winie jednego lub obojga małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego, a także przyczyny jakie mogą być podstawą orzeczenia winy. Pozew o rozwód z orzekaniem o winie wnosi się zawsze do sądu okręgowego. Wbrew obiegowej opinii, dochodzenie alimentów w przypadku rozwodu bez orzekania o winie również jest możliwe, choć zazwyczaj jest to znacznie trudniejsze. Nie będzie także konieczne angażowanie w rozwód rodziny i osób postronnych, których powołanie na świadków przy rozwodzie z orzeczeniem o winie było by niezbędne. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie obowiązek ten jest jednak ograniczony do okresu 5 lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie małżonek niewinny albo małżonek winny w razie uznania winy obojga może domagać się alimentów, jeśli znajduje się w niedostatku. Najczęściej przyczynami rozwodów z orzeczeniem o winie bywają: zdrady współmałżonka, nadużywanie alkoholu, a także przemoc domowa. Orzeczenie o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego nie ma bezpośredniego wpływu na rozstrzygnięcie sądu w kwestii powierzenia władzy rodzicielskiej i ustalenia kontaktów z małoletnimi dziećmi. Uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie pozwala na ubieganie się o alimenty, bardziej korzystny podział wspólnego majątku czy zasady opieki nad dziećmi.