Kompozycje roślinne, a nawóz do hortensji

2020-08-03

Trzeba pamiętać, że żywopłoty nieformowane są zwykle na tyle dekoracyjne, że nie mogą już tworzyć udanego tła dla innych bliskich kompozycji roślinnych.


Nawóz do hortensji, a najlepsze rośliny

Z powo­dzeniem jednak można budować z nich płynnie stopnio­wane strefy roślin, od najniższych po najwyższe. Ważne jest zachowanie umiaru w zestawianiu gatunków. Naj­lepiej maksymalnie cztery ułożyć w grupę roślin, która będzie rytmicznie powtarzana na całej długości. Żywopłoty formowane wiążą się ze zgoła od­miennymi aspektami. Chociaż zniecierpliwionych ogrodników zapewne ucieszy prędki wzrost roślin, w pierwszych latach nie pozwólmy, by rósł za szybko. Początkowo przycinamy go trzy razy w roku, dbając, by zagęściły się także dolne partie pędów. Warto jest o tym pamiętać stawiając na nawóz do hortensji https://gardenstart.pl/pol_m_Nawozy_Do-kwasnolubnych-172.html.


Doskonałymi roślinami na najniższe formowane ży­wopłoty są bukszpan i berberys. Wyższy, z popularne­go ligustru można zastąpić leszczyną lub grabem. Jeśli zależy nam na jednolitej zielonej ścianie i wyłamaniu się z powszechnej mody, zamiast żywotników i cypry­sików możemy wybrać idealne do formowania i ulu­bione przez ptaki cisy.


Trawnik, podobnie jak żywopłot, w potocznym wy­obrażeniu stanowi monokulturę, chociaż w rzeczy­wistości jest mieszanką różnych gatunków traw. Nie zmienia to faktu, że projektujemy go i zakładamy jako jedną spójną całość, tak jak żywopłot. Oba elementy zielonej architektury pełnią ważną rolę kompozycyjną.


Glebę pod zasiew trawy, podobnie jak pod wszelkie inne uprawy, najlepiej przygotować jesienią. Jest to szczególnie ważne, gdy zamierzamy wzbogacić ją obornikiem. Ziemię przekopujemy wraz z nawozem i tak zimujemy. Możemy też obsiać roślinami na zielony nawóz. Wiosną glebę jeszcze raz odchwaszczamy i wyrównujemy w nakierowaniu na nawóz do hortensji.


Najkorzystniejszy czas wysiewu nasion traw przypada na późną wiosnę i wczesną jesień, kiedy wilgotność powietrza jest stosunkowo wysoka, temperatury sprzyjają kiełkowa­niu i nie zagraża im susza. Zwolenników siewu kwietnio­wego jest tyle samo co wrześniowego. Zdecydujmy więc sami. Pamiętajmy tylko, by wybrać dzień bezwietrzny i bezdeszczowy.