Pozycjonowanie google, a aktualizowanie strony internetowej

2020-07-15

Aby zrozumieć materiał, który będziemy wyjaśniać, niezbędna jest pewna znajomość kodu HTML - w związku z tym przedstawimy te części kodu, których poznanie jest potrzebne do zrozumienia, co trzeba zrobić w źródle naszych stron internetowych.


Pozycjonowanie google http://mateuszkozlowski.pl/ - o tym warto wiedzieć

Musimy ponadto zaznaczyć, że wszystko to, co przedstawimy, dotyczy stron statycznych lub dynamicznych, wskutek czego renderowanie strony dla przeglądarki internetowej i dla robotów da zawsze po prostu kod HTML. Im lepsza będzie struktura tego kodu, tym większa szansa, że będziemy pozycjonowani w wyszukiwarkach, jeżeli wskazuje się na pozycjonowanie google. Struktura naszego kodu powinna być:


Wolna od błędów. W praktyce jednak często się zdarza, że zapominamy zamknąć tag, że stosujemy błędne lub niezgodne struktury HTML. Nie jest wskazane wykorzystywanie obrazów umieszczonych w tle tekstu i z nim kontrastujących, ukrytych tabel oraz tagów kaskadowych, umieszczonych w innych tagach. Kod powinien być możliwie jak najbardziej poprawny. Przyda się to także nam przy ewentualnej aktualizacji stron w nakierowaniu na pozycjonowanie google.


Łatwo modyfikowalna. Korzystny jest wymóg, aby można było łatwo i skutecznie aktualizować nasze strony internetowe. Dobrą zasadą jest korzystanie z arkuszy stylu (CSS), z szablonów do tworzenia grafiki witryny oraz umieszczanie instrukcji JavaScript w plikach zewnętrznych.


Lekka. Przez strukturę lekką rozumiemy jej wagę w kategorii sumy bajtów strony. Chodzi tu o to, że Google zgłosił ostatnio patent, w którym przedstawiono, że wśród parametrów branych pod uwagę przy pozycjonowaniu jest też czas załadunku strony. Im szybciej będzie się ona ładowała, tym lepiej będzie dla nas, gdyż robotowi zajmie mniej czasu analizowanie jej i nie będzie zagrożenia, że użytkownik zrezygnuje z oglądania strony, gdyż będzie się ona za długo wyświetlała w przeglądarce.